Titanijum je Sjajan Materijal

Autor Jaser Badawi

05/07/2019

Titanijum je sjajan materijal. Ovaj metal je poboljšao savremenu medicinu i dao milionima ljudi bolji kvalitet života.

Malo istorije

Otkriće dobrobiti titanijuma ljudskom telu je bilo slučajno. Naime, 1952. godine Per Ingavar-Branemark je koristio titanijumske komore ubačene u zečevu kost da bi proučavao protok krvi kroz nju. Kada je nakon određenog vremena pokušao ukloniti komore, ustanovio je da su se spojile sa kosti. Tom fenomenu je dao naziv osteointegracija. Sada je titanium metal izbor za protetiku, unutrašnju fiksaciju kostiju prilikom preloma, unutrašnje uređaje i instrumente. Titanijum se koristi od glave do pete u biomedicinskim implantatima. Nalazimo ga u neurohirurgiji, slušnim pomagalima za koštanu provodljivost, pejsmejkerima, implantima prstiju i zamenama ramena / lakta / kuka / kolena zajedno sa još mnogo toga. Glavni razlog zbog kojeg se titanijum često koristi u organizmu jeste njegova biokompatibilnost.

Titanijum je jedan od retkih materijala koji ljudski imuni sistem ne napada kao strano telo, upravo suprotno. Zubni implant sa pripremljenom površinom i posebnim oblikom podstiče telo da uzgaja novu tkivo oko njega koje drži implantat unutar kosti kao pravi koren zuba. Titanijum je takođe jak i lagan, čineći ga savršenim materijalom za zubne implante, koji moraju izdržati jake višesmerne sile žvakanja.

Prosečan zubni implant je dugačak oko 8-13 milimetara i izgleda kao mali šaraf. Kada se implant hirurški postavi na željeno mesto, pokriva se privremenim poklopcem za zaštitu njegove unutrašnjosti i čeka se da se sjedini sa kosti.